Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17 

Statut

statut

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), članka 24. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine broj 105/97., 5/98., 104/00., 87/08., 69/09.) i članka  17. Statuta Gradske knjižnice Krapina, Upravno vijeće Gradske knjižnice Krapina na svojoj sjednici održanoj 16. studenog 2015. godine, a na temelju prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Krapine Klasa: 021-05/15-01/0009, Urbroj: 2140/01-05-0502-15-4 od 6. listopada 2015. godine donosi

 

STATUT GRADSKE KNJIŽNICE KRAPINA

1 PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
2 OPĆE ODREDBE
3 STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK USTANOVE
4 ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE
5 UNUTARNJE USTROJSTVO KNJIŽNICE
6 TIJELA UPRAVLJANJA KNJIŽNICOM
7 STRUČNI KOLEGIJ
8 PROGRAMIRANJE RADA I PLANIRANJE RAZVITKA KNJIŽNICE
9 SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE I NJIHOVO RASPOREĐIVANJE
10 IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE
11 OPĆI AKTI
12 JAVNOST RADA KNJIŽNICE
13 SURADNJA SA SINDIKATOM
14 ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA
15 ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA
16 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina