Gradska knjižnica Krapina


Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON, UTO, ČET: 9-16 h
SRI, PET: 9-18 h
SUB: 9-12 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

facebook

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 19 

LJETNO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE
Autor Vesna Jelić   
Ponedjeljak, 23 Srpanj 2018 09:57

Obavještavamo cijenjene korisnike da će knjižnica

od 23. srpnja do kraja kolovoza biti otvorena

svaki dan izuzev nedjelje već od 8 sati ujutro.

 
NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Autor Vesna Jelić   
Ponedjeljak, 16 Srpanj 2018 12:40

Klasa: 612-04/18-01/47

Urbroj: 2140-380/1-18-01 od 10. VII. 2018.

Na temelju članka 23. Statuta ravnatelj Gradske knjižnice Krapina raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaze o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)

– dokaz o položenome stručnom ispitu

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Gradska knjižnica Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, 49000 Krapina ili osobno predati s naznakom: prijava na natječaj za popunu radnog mjesta.

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Gradska knjižnica Krapina

 
OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU KNJIŽNICE
Autor Vesna Jelić   
Ponedjeljak, 02 Srpanj 2018 13:46

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE DA ĆE

KNJIŽNICA BITI ZATVORENA

OD 9. DO 21. SRPNJA

ZBOG REVIZIJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

ONIMA KOJIMA U TOM RAZDOBLJU ISTJEČE ROK POSUDBE

NEĆE BITI NAPLAĆENA ZAKASNINA

 
Početak«12345678910»Kraj

Copyright © Gradska knjižnica Krapina