1. Vesna Jelić, ravnateljica (vesna.jelic@gkkr.hr)

2. Saša Kugler, dipl. knjižničarka (sasa.sabol@gkkr.hr)

3. Petra Salamon, dipl. knjižničarka (petra.salamon@gkkr.hr)

4. Božica Vorih, pomoćna knjižničarka (bozica.vorih@gkkr.hr)

5. Miljenka Benc, pomoćna knjižničarka (miljenka.benc@gkkr.hr)

6. Ivana Nežmahen, čistačica – spremačica