Pravila posudbe

Posudba knjižnične građe u GKK

Međuknjižnična posudba

Rezervacija knjižne građe u GKK

 

NAPOMENA: Knjige NE PRODUŽUJEMO! Korisnik može istu jedinicu građe posuditi ponovno na rok od 30 dana, ako nije riječ o lektirnom naslovu, te uz uvjet da ista nije na rezervaciji.