Propisi

Zakoni

Zakon o knjižnicama (NN 105/97)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104/00)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ustanovama
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN151/03, 157/03)
(http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2180.htm)
Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/2003)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (76/2005)
Zakon o srednjem školstvu (69/2003)

Pravilnici

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita
(NN 21/99)

Standardi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj sa standardima za pokretne knjižnice-bibliobuse (NN 58/99)
Standard za školske knjižnice (NN 34/00)

Etički kodeks

Etički kodeks

Međunarodni dokumenti

Smjernice za knjižnične usluge za mladež
IFLA-in Manifest o internetu
UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice
UNESCO-v Manifest za školske knjižnice