Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104/00)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ustanovama
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN151/03, 157/03)
(http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2180.htm)
Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/2003)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (76/2005)
Zakon o srednjem školstvu (69/2003)

Pravilnici

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)

Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/2019)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

Standardi

Standard za školske knjižnice (NN 61/2023)

Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (NN 81/2022)

Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)

Standard za specijalne knjižnice (NN 103/2021)

Standard za digitalne knjižnice (NN 103/2021)

Etički kodeks

Etički kodeks

Međunarodni dokumenti

Smjernice za knjižnične usluge za mladež
IFLA-in Manifest o internetu
UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice
UNESCO-v Manifest za školske knjižnice