KRAPINENSIA- nezaobilazan kulturni pinklec svakog Zagorca

Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Krapina, Krapinensia, formirana je 1997. godine kao zasebna zbirka knjižne i neknjižne građe.

 

U njoj se čuva, stručno obrađuje i daje na korištenje sva vrijedna i relevantna građa koja tematski odnosno, sadržajno obrađuje Krapinu, njenu okolicu i cijelu Krapinsko-zagorsku županiju. Sastoji se od oko 1200 jedinica građe, no u njoj prevladavaju monografske publikacije (knjige), a ponajviše književna ostvarenja hrvatskozagorskih književnika: K. Š. Gjalskoga, S. Košutić, J. Leskovara, R. Jorgovanića, H. Davile, J. Antolića Hromčana, D. Ivančana, V. Matije Bana, M. Svibena, S. Dominića, I. Jembriha, J. Cvrtile, M. Karabina, F. Horvata Kiša, Đ. Toldy Barilar, M. Brindl, M. Lamot, V. Podgajskog, V. Poljanca, V. Prežigala, B. Brezinščaka Bagole i dr.

Brojne su i publikacije o povijesti našeg kraja, geografske studije, građa o pojedinim zagorskim obiteljima i pojedincima (Patačićima, Noršićima, Oršićima, Ratkajima, o J. B. Titu i F. Tuđmanu) o povijesti pojedinih gradova (Krapini, Pregradi, Radoboju, Đurmancu, Bedekovčini), o zagorskim poduzećima i ustanovama (školama i dr. učilištima), sportskim i kulturnim udrugama.

Značajan dio građe predstavljaju i katalozi izložaba organiziranih u Krapini u organizaciji Galerije Grada Krapine te građa o umjetničkim ostvarenjima i radu zagorskih stvaralaca (J. Seissela, E. Tomaševića, Z. Drempetića Hrčića, R. Labaša, J. Labaša, M. Hanžić Drempetić Smolić i dr.) građa o sakralnoj umjetničkoj baštini (freskama, oltarima, orguljama i dr.), notna građa Festivala kajkavskih popevki i dr.

Najvrednija građa datira iz 18. stoljeća : rječnik Andrije Jambrešića iz 1742. „ Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica, et Hungarica locuples…” , knjige Hilariona Gašparotija „Czvet szveteh, ali Sivlenye, y chini szvetczev, koteri vu nassem horvatczkem, iliti slovenszkem orszagu z-vekssum pobosnosztjum, y z-prodekum … postujusze : i na nass szlovenszki jezik ” tiskane u Beču, zatim „Sveti evangeliumi na vsze nedelye y szvetke czeloga leta za potrebnozt szlavne horvatzke Biskupie zagrebechke z-dvemi pridavkmi na konczu poztavlyenemi“, tiskani u Zagrebu 1778. godine.

  namira  

Osim knjiga zbirka sadrži i:

– serijske publikacije

(Krapinski vjesnik, Zagorski list, školske i vjerske novine i

časopise: Kaj, Hrvatsko zagorje i dr.)

– AV građu

(zvučne zapise sa Festivala kajkavskih popevki i dr.)

– slikovnu građu

(razglednice, fotografije, reprodukcije, likovna djela i dr.)

– polupublikacije

(magistarske i doktorske disertacije, stručne i znanstvene radove,

službene publikacije jedinica lokalne uprave i samouprave,

prostorne planove, Izvješća Gimnazije Krapina i Srednje škole

Krapina, Biltene prinova Gradske knjižnice Krapina i dr.

-zemljopisne, vojne,

turističke i crkvene karte različitih veličina i obuhvata Hrvatskog zagorja

– efemernu građu

(plakate, pozivnice, letke, ulaznice i dr.)

Uvjeti korištenja:

Sva se građa pohranjena u Zavičajnoj zbirci koristi isključivo u prostorima knjižnice (studijski odjel) u radnom vremenu knjižnice. Na zahtjev moguće je dijelove građe fotokopirati ili skenirati prema cjeniku knjižnice.

1Krapina_panorama_1912 2Krapina_cjelokupni_pogled 3Krapina_Gajev_trg
4krapina_jezero 5Krapina_Magistratska 7Krapina_panorama5
8Krapina_stari_grad 9Krapina_stari_grad3 11Krapina_trg_central
6Krapina_panorama1 10krapina_trg