Rb. Predmet nabave Procijena vrijednosti
1. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.400,00 Kn
2. 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 17.500,00 Kn
3. 3223 Energija 49.500,00 Kn
4. 3231 Usluge tel. poš. Prij. 15.500,00 Kn
5. 3232 Usluge tek. inv. održavanja  
6. 3234 Komunalne usluge 5.500,00 Kn
7. 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.900,00 Kn
8. 3238 Računalne usluge 24.700,00 Kn
9. 3239 Ostale usluge 6.900,00 kn
10. 3291 Naknada za rad pred. tijela 6.800,00 kn
11. 3292 Premije osiguranja 18.800,00 kn
12. 3293 Reprezentacije 2.500,00 kn
13. 3294 Članarine  
14. 3299 Ostali nes. rashodi 500,00 kn
15. 3431 Bankarske usluge 4.500,00 Kn
16. 4241 Knjige 248.500,00 Kn