Gradska knjižnica Krapina

poziva Vas na predavanje Mirele Holy

 

“VAŽNOST I STRATEGIJA KOMUNIKACIJE U MODERNOM DRUŠTVU”

 

21. 10. 2014. u 18:00 sati u Plavoj dvorani