Manjinska ženska udruga “TEREM”, Savez Rusa Republike Hrvatske

i Gradska knjižnica Krapina

 

pozivaju vas na literarnu večer

i prezentaciju knjige “Rusi u Hrvatskoj”, autora F. Škiljana

te literarnog prikaza “Tatjanin dan”,

 

koja će se održati u petak 23. 1. 2015. u 18:00 sati

u Gradskoj knjižnici Krapina.

 

 

 

 Program:

1. uvodna riječ o knjizi “Rusi u Hrvatskoj : ruska nacionalna manjina u Hrvatskoj u povijesnom tijeku”

– zašto je takva knjiga potrebna i što ona znači za pripadnike ruske nacionalne manjine

– urednica knjige Katarina Todorcev Hlača

 

2. prezentacija knjige “Rusi u Hrvatskoj : ruska nacionalna manjina u Hrvatskoj u povijesnom tijeku” – autor knjge, dr. sc. Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti

 

3. Katarina Todorcev Hlača

– literarni prikaz “Tatjanin dan ili Dan studenata”

– ppt prezentacija o tradiciji obilježavanja dana osnutka Nacionalnog sveučilišta u Rusiji

4. članice udruge “TEREM”

– recitacija pjesama poznatih ruskih pjesnika Puškina, Jesenjina i dr.

 

Veselimo se Vašem dolasku!