Zagorska magistrala, to znamo svi Zagorci, cesta je koja povezuje Zagreb sa Slovenijom preko Krapine i Maclja. Ona je naša prometna žila kucavica kojom dnevno prolaze tisuće motornih vozila.

Dio magistrale građen je na obrambenom nasipu rijeke Krapine dok se veći dio morao provesti kroz močvarna područja poplavljena od nemirne rijeke. Pri gradnji nasipa (689.000 m³) korišteni su materijali iz neposredne blizine, tj. iz reguliranog toka rijeke Krapine a tamo gdje je materijal bio loše kvalitete dovozio se iz udaljenih iskopa (270.000 m³). Prolazeći kroz brežuljkaste terene iskopano je 172.000 m³ usjeka.

Jedan odvojak magistrale odvajao se od Gubaševa prema Kumrovcu.


Za prelaze magistrale preko rijeka, većih i manjih potoka izgrađeno je 13 mostova dužine 344 m i 82 propusta, a u blizini Klanjca sagrađen je viadukt dug 50 m. Izgrađeno je i 3.940 m potpornih i obložnih zidova zbog toga što cesta prolazi kroz laporovite terene koji stvaraju klizne plohe preko kojih kližu čitavi brežuljci. Pri tome je upotrijebljeno 151.706 m³ šljunka kojega se vadilo iz «Veslačke staze» kod Podsuseda.

… Sve ovo crpimo iz fotoalbuma «Zagorska magistrala Zagreb – Kumrovec 1962» kojega smo nedavno uvrstili u našu Zavičajnu zbirku. Osim interesantnog teksta u fotoalbumu se nalazi i 31 crno-bijela fotografija koja ilustrira sve faze gradnje ceste koja završava u Kumrovcu. A kako je Kumrovec izgledao te godine pogledajte na slici. Uočavate razlike nastale u proteklih 55 godina?