Hrvatsko predstavništvo Glavne uprave za komunikacije pri Europskoj komisiji pri kraju je realizacije projekta opremanja većeg broja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj brendiranim policama sa službenim publikacijama Europske unije koje govore o njenim institucijama i politikama te obrađuju razne aktualne teme.

I u našu je knjižnicu upravo danas dopremljena takva polica sa ovim publikacijama:

1. Dijalozi s građanima ; 2. Abeceda prava Europske unije ; 3. Europa u 12 lekcija

4. Humanitarna pomoć i civilna zaštita ; 5. Javno zdravstvo ; 6. Potrošači ; 7. Proračun

8. Klimatska akcija ; 9. Pravosuđe, temeljna prava i jednakost ; 10. Pomorstvo i ribarstvo,

te publikacije o EU djecu za mlade: Sedam životnih priča i Istražimo Europu!

Pozivamo sve korisnike knjižničnih usluga i naše sugrađane da se putem ovih materijala informiraju o ključnim temama vezanim za ustroj i djelovanje Europske Unije.