Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučililšnoj knjižnici u Zagrebu i našom knjižnicom organizira edukativnu radionicu za knjižničare što se provodi diljem Hrvatske u okviru projekta Digitalni građanin.

Ideja projekta je transformirati javne knjižnice u digitalne i obrazovne centre. Projekt će kroz knjižnice učiniti dostupnim modernu edukacijsku tehnologiju odraslima i djeci čime će se omogućiti uvođenje digitalnih vještina u lokalne zajednice. U tu svrhu se i našoj knjižnici donira vrijedna oprema pomoću koje će knjižničari moći prenositi stečena znanja.

Nakon edukacije knjižničari će biti osposobljeni za stavljanje na raspolaganje građanima BOSON set dodataka za micro:bit a koji omogućuju stvaranje inovativnih i zanimljivih projekata.

Edukacija će se održati u četvrtak, 28. ožujka s početkom u 12:30 sati