Tena Velki: Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi

Drugo prošireno izdanje priručnika nastalo je kao dio projekta Asistent u nastavi kako bi učiteljima, roditeljima i asistentima u nastavi olakšalo rad s hiperaktivnom djecom.

U dva poglavlja priručnik donosi teorijska znanja o deficitu pažnje/hiperaktivnom poremećaju, odnosno ADHD-u, ponašanju djece i najčešćim problemima u školi na koje nailaze djeca s navedenim poremećajem, rizične i zaštitne čimbenike za razvoj ADHD-a te važnost komunikacije i savjete za roditelje, učitelje i asistente u nastavi. Također, detaljno je objašnjeno je li moguća prevencija te zašto je igra najbolja terapija kod djece s ADHD-om.

Uz teorijska objašnjenja, priručnik sadrži praktične materijale, primjere radionica koje su se pokazale korisnima u radu s hiperaktivnom djecom te nove studije nastale u svijetu i Hrvatskoj.

Michael S. Scheeringa: Tretman PTSP-a u predškolske djece

Priručnik je koncipiran prema teorijskim principima kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), a namijenjen je za rad s djecom od 3 do 6 godina dok je s djecom starijom od 6 godina moguće raditi, uz manje prilagodbe.

U prvom dijelu autor opisuje zašto je tretman PTSP-a potreban, tko je za njega podoban, kako se pretpostavlja da tretman djeluje te, između ostalog, što su traume i koje su mjere procjene. Drugi dio priručnika je „terapijski priručnik“ koji donosi primjere seansi, a treći dio sadrži letke za roditelje, radne listove za dijete i obrasce za terapeuta.

Iben Dissing Sandhal: Igra na danski način

Knjiga donosi odgovor na pitanje zašto je igra ključan element dječjeg razvoja i nudi uvid u važnost igre u odgoju uravnotežene, otporne i zdrave djece. Vodi se tumačenjem da slobodno igranje nije gubitak vremena već dragocjeno iskustvo isprobavanja koje djeci nudi neograničene mogućnosti stvaranja i izražavanja beskonačnosti njihove mašte.

Kroz nekoliko poglavlja knjiga opisuje savjete za roditelje, vodič za igru, što činiti i što ne činiti te pet vrsti igara. Slobodna igra sastavni je element načela danskog odgoja koji govori o važnom fenomenu igre.