Gradska knjižnica Krapina i

Speleološka udruga „Kraševski zviri“ Ivanec

pozivaju Vas na

predavanje

 

Speleologija i istražene špilje južne Ivanščice u 2019. godini

 

speleo_drustvospeleo_savez


predavačice su :

Vinka Dubovečak, mag. geogr.

Valentina Kraš, mag. ing. amb.

Prezentirat će se istraživanja sa Speleološkog kampa „Lobor 2019.“, gdje je istraženo 10 speleoloških objekata sa područja općine Lobor.

Plava dvorana Gradske knjižnice Krapina

Petak, 19. srpnja. 2019. u 18 sati

Dobrodošli!