Vrijeme je putovanja pa smo i mi odlučili da Vam ponudimo tri knjige iz različitih dijelova Lijepe naše. Sve tri su iz područja arhitekture i restauracije.

Prva je knjiga “Arhitekt Carl Seidl: opus na Opatijskoj rivijeri”. Početak turističke izgradnje na Opatijskoj rivijeri povezuje se s gradnjom vile Angiioline 1844. Četrdesetak godina kasnije u priču se uključuje arhitekt Carl Seidl i prekrasna bajna opatijska priča se počinje zaokruživati. Život i djelo ovoga iznimno talentiranog, a do sada nedovoljno poznatog arhitekta, autor Berislav Valušek tumači kroz sedam odlično strukturiranih poglavlja i minuciozni katalog, praćen arhivskim nacrtima i projektima te vrhunskim fotografijama.

“Obnova crkve Sv. Vlaha u Dubrovniku (1993. – 2016.)” zbornik je radova sa stručnog skupa održanoga na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 25. travnja 2016. Malo se koji grad može pohvaliti, poput Dubrovnika, da je obnovio gotovo sve svoje važne arhitektonske spomenike. Uspješnost navedenoga to je veća što su poticaj obnoviteljskim zahvatima dale dvije iznimno tragične okolnosti – potres 1979. i rat 1991.-1992. godine. No, jedan je izniman arhitektonski spomenik s cijelom svojom opremom obnovljen besprijekorno. Riječ je, dakako, o omiljenoj Dubrovčanima Zbornoj crkvi Sv. Vlaha, njihovog nebeskog zaštitnika, građenoj od 1706. do 1715. godine na “najljepšem mjestu u gradu”. Na stručnom skupu ” Prezentacija obnove crkve sv. Vlaha” obilježena su tri jubileja: 1700 godina štovanja dubrovačkoga zaštitnika, 300 godina crkve sv. Vlaha i 10 godina Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Uspješnost skupa rezultirala je objavom ovog Zbornika kako bi visoko profesionalno izvedene metode obnove bile dostupne i novim naraštajima.

“Barokna sakralna arhitektura Đakovačko-osječke nadbiskupije” treća je naša preporuka. Ova je knjiga prerađena doktorska disertacija Margarete Turkalj Podmacinski. Za razliku od dominatnih utjecaja iz Štajerske, aktualnih u doba baroka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Slavoniji su se ključnima pokazali utjecaji iz Beča, Donje Austrije i Mađarske, Štoviše, istraživanjem opusa brojnih arhitekata i inženjera, angažiranih na fortifikacijskoj obnovi pograničnog područja Habsburške monarhije, autorica otkriva još šire domete utjecaja, poput primjerice povezivanja franjevačke crkve u Slavonskom Brodu s inženjerskim projektima crkava u pograničnim utjecajima crkava u pograničnim područjima Venecijanske Republike. Na stranicama ove knjige gotovo trideset baroknih crkava osvanut će u novom svjetlu. Kroz interpretaciju njihovih narudžbi, povijesti gradnje, tipologije i stila, čitatelji će doznati mnogo o jednom važnom, a donedavna zanemarenom segmentu naše povijesne, kulturne i graditeljske baštine.

Pravi praznik za dušu su i prekrasne fotografije kojima obiluju ove tri knjige koje vas sa nestrpljenjem čekaju.