Pozivamo Vas na promociju nedavno tiskanog 5. sveska iz edicije “Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije, 1774. – 1784.”, iznimno značajnog nakladničkog projekta Državnog arhiva u Varaždinu, u kojem je sadržana sistematizirana i dijelom prevedena s latinskog jezika građa Donjozagorskog kotara, inače jednog od četiriju kotara nekadašnje Varaždinske županije.

Ovaj, peti svezak sastoji se od 1647 stranica i pregledno donosi građu, odnosno samo urbarijalno uređenje razvrstano na 38 sučija kao manjih upravnih jedinica Donjozagorskog kotara, inače današnjeg sjeverno-istočnog dijela Krapinsko-zagorske županije.

Knjigu će predstaviti: dr. sc. Nataša Štefanec, mr. sc. Ladislav Dobrica, Karmen Levanić, prof. i dr. sc. Vida Pavliček, urednica cijele edicije Urbara.

Ulaz je slobodan.

Veselimo se Vašem dolasku!