Zahvaljujući suradnji sa jednim antikvarijatom knjižnica je u posjedu interesantnog dokumenta pod naslovom:

“NAVUK kak se ljudstvo vu vremenu vezda približavajućega kužnoga betega, kolera zvanog, zaderžavati ima”

Dokument je tiskan u Varaždinu 12. srpnja (juliusa) 1831. godine na jednom presavijenom listu dimenzija 40 x 33 cm.

NAVUK ili naputak/savjet, rečeno suvremenim jezikom, sadrži u 6 poglavlja opis bolesti koja se manifestira kao: slabost tijela, povraćanje, unutrašnja bol, “gutenje v grlu”, gusto vu crevih, vodeno bluvanje belkaste materije, ztezanje oko serdca, teško zdihavanje, velika bol, zmerzle ruke i noge”.

Navode se uzroci bolesti: nečistoća, slaba prehrana, stanovanje u lošim, vlažnim kućama i u zatvorenim prostorijama.

Savjetuje se Varaždincima provjetravanje prostorija kako bi se kužni zrak istjerao iz kuće, treba naročito paziti da se održava čistoća na gradskim ulicama, da se smeće na ulicu “ne hita” i da se mlake zasipavaju.

Kako si pomoći u takvim uvjetima? U Navuku stoji:

1. “Nigdar nesme vnogo ljudih vu maleh, tesneh i nizkeh hižah prebivati”.
2. u prostorije u kojima bolesnici leže “nikomu ne sme slobodno vleznuti, nego samo onem, koji betežnikom dvoriju”
3.”…hiže betežnikov moraju se svaki dan prevetrati”
4.”Vu celi hiži mora se najvekša čistoća deržati”
5.”takaj i kuhinje, komore, pivnice, dvorišče, štale, nahižje i šekreti…”
6. treba vršiti “…. kadenje hiž z goručem borovičnom ili smrekovom drevom, z octom na lopati, rigli ali novom ciglu vručem prekaditi
7. “…škodlivo je vu letu zpanje na odpertom zraku, kada je noč hladna… kožu najbolje očuvati se more višekrat mlačnum sapunicum” prati
8. bolesniku treba davati ” toplu pitvinu od bezgovoga ali lipova cveta, ali matice, ali melise, ali gamilice”
9. trebaju se također “…čuvati od zkvarjenoga mesa, gliv i dobro nepečenoga kruha i jako mastnih jestvin”, hasnovite jesu: perper, gynmber, kimlin, slatki inuš, čerlenek, češnjak luk i paprika”

No, ne izostaju niti savjeti za očuvanje psihičkog zdravlja. Tako u Navuku stoji:
10. Vsaki se nadalje čuvati ima serditosti, ljutenja, straha, jala i svake serdca ztizke te na kraju:
11. “prez dopuštenja vračitela vračenje nigdo potrebuvati nesme”

12. I ZATO JEDEN NA DRUGOGA PAZITI TREBA

Ne čini li Vam se sve ovo jaaaako poznato?