Danas je u sklopu projekta Digitalni građanin 2.0, a u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih održana radionica i tom prilikom knjižnici su darovana 3 seta micro:Maqueen robota od kojih svaki set sadrži 1 micro:bit računalo i 1 micro:Maqueen robot.
Na radionici je sudjelovala voditeljica Dječjeg odjela, a glavni cilj je omogućiti knjižnicama da postanu centri za razvijanje digitalnih kompetencija kod djece i odraslih.
Zahvaljujemo IRIM-u na ugodnoj suradnji i darovanim setovima!