Čitanjem povećavam emotivnu inteligenciju, bolje razumijem druge ljude i lakše komuniciram s njima.

Zahvaljujući čitanju potpunije shvaćam život, njegove prijetnje ali i prilike.

Čitanje mi pomaže da lakše rješavam konflikte.

Čitanje poboljšava razvoj moje samosvijesti i samopouzdanja.

Odvojim li dnevno samo 10 minuta za čitanje ili ako pročitam samo tri stranice, za godinu dana pročitat ću 1000 stranica.

NEKA OVA GODINA BUDE GODINA ČITANJA!