JESPER JUUL

Pet temelja obiteljskog života

Odnos umjesto odgoja osnovna je misao Jespera Juula od koje polazi, kako u svom pristupu, tako i u ovoj knjizi. Pet temelja koje navodi su

Granice, blizina, poštovanje

„U knjizi je riječ o onome što se na staromodan način zove ‘postaviti djeci granice’“, rečenica je kojom nas Jesper Juul uvodi u knjigu u kojoj govori o konfliktima između roditelja i djece. Autor opisuje kako su konflikti normalna pojava u normalnom odnosu, a služe tome da obje strane nešto nauče. Konflikte ne treba izbjegavati već im pristupati otvoreno, rješavati ih konfrontacijom koja znači bliskost, razgovorom i pregovorima.

Biti otac, biti muškarac

Očevi danas imaju vlastitu ulogu u obitelji koju samo oni mogu odigrati. Kroz primjere 13 očeva, ova knjiga Jespera Juula pomoći će očevima da otkriju nove kompetencije u sebi, aktivno sudjeluju u odgoju djece, razviju veće samopouzdanje i preuzmu odgovornost za svoju ulogu, a da se pritom osjećaju ispunjeno.

Od odgoja do odnosa

Najvažnije pitanje Jespera Juula roditeljima jest žele li kao otac ili majka da njihova djeca odrastaju na način da postanu samostalna bića ili žele odgojiti djecu koju su naučili kako se treba ponašati. Pričama iz života, brojnim primjerima iz prakse koju je stekao kao obiteljski terapeut te njegovim filozofskim razmišljanjima, autor poručuje da djecu treba promatrati na senzibilniji način te shvatiti što nam ona poručuju, čak i kada se ponašaju na način koji nam se ne sviđa.

Empatija

U stvaranju ove knjige sudjelovalo je čak šest eksperata za djecu i odgoj, među kojima je i Jesper Juul. Cilj knjige je potaknuti ljude da poboljšaju kontakt sa samima sobom, a na taj način i s drugima. Kroz teoretske i praktične zaključke, autori pomažu djeci da se umire u sebi, da pronađu vlastiti mir, odnosno da se unutar sebe osjećaju sigurno. Knjiga je podijeljena u četiri dijela, od kojih prva dva govore o tome što je empatija, a treći i četvrti o tome kako se ona može uvježbati, tj. istrenirati i izgraditi.