Jedva čekamo da čujete kako je Kit koji je uvijek želio još saznao da mu za sreću do neba zapravo malo, sasvim malo treba…