Što je obvezni primjerak u Krapinsko-zagorskoj županiji?

Gradska knjižnica Krapina (GKKR) je županijska matična narodna knjižnica za Krapinsko-zagorsku županiju i ima pravo temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN, br. 17/2019, čl. 39. st. 5.) i Pravilnika o obveznom primjerku (NN, br. 66/2020.) na županijski obvezni primjerak sa svrhom izgradnje zavičajne zbirke naše knjižnice.

Razlikujemo:

1. nacionalni obvezni primjerak (sve što je objavljeno u RH) i

2. županijski obvezni primjerak (sve što je objavljeno na području Krapinsko-zagorske županije)

i oni ne isključuju jedan drugoga.

Svi nakladnici dužni su dostaviti ne samo obvezni primjerak u NSK (u više primjeraka) već imaju zakonsku obvezu dostaviti i županijski obvezni primjerak i u GKKR.


Dostava županijskog obveznog primjerka za područje Krapinsko-zagorske županije:

Županijski obvezni primjerak dostavlja se izravno Gradskoj knjižnici Krapina kao županijskoj matičnoj narodnoj knjižnici.

Što se dostavlja kao županijski obvezni primjerak?

Dostavlja se jedan (1) primjerak za sva izdanja, osim dotiska, objavljena na području županije.

Prikupljaju se svi jezični, slikovni i zvučni dokumenti u tiskanom obliku informacijskog, umjetničkog, obrazovnog, znanstvenog i stručnog sadržaja, a proizvedeni u više primjeraka i namijenjeni javnosti.

Vrste građe koja se prikuplja županijskim obveznim primjerkom jesu: knjige, časopisi, zbornici, novine, zvučne/audio knjige, službene publikacije, glazbene snimke te prema dogovoru i glazbene note, zemljopisne karte, multimedija, mikrooblici, slikovna djela, kompleti i sitni tisak.

Tko dostavlja obvezni primjerak?

To su nakladnici – svaka fizička ili pravna osoba koja ima sjedište u Krapinsko-zagorskoj županiji i objavljuje ili proizvodi tiskane publikacije, publikacije na elektroničkom prijenosnom mediju ii u drugim materijalnim oblicima namijenjene javnosti.

Ciljevi dostave županijskog obveznog primjerka osigurava nakladnicima?

vidljivost izdanja u knjižničnom katalogu županijske matične narodne knjižnice

trajno čuvanje i dostupnost naslova u Zavičajnoj zbirci GKKR te dostupnost naslova i primjeraka u općem fondu GKKR

prikupljanje, obrada, pohrana i zaštita građe obveznog primjerka te osiguranje njegove dostupnosti svim korisnicima

– Knjižnica daje na korištenje ovu građu isključivo u prostoru knjižnice, sukladno kriterijima za izgradnju Zavičajne zbirke