Danas smo u organizaciji Matične službe organizirali tečaj za knjižničare preko Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH.

Tema: Od sagorijevanja do ravnoteže – radionica za prevenciju burnouta.

Predavačica tečaja je bila Adrijana Hadžić, magistra socijalnog rada.

Hvala kolegicama na odazivu i suradnji!