Ljubav prema Krapini koja je uvijek bila u srcu tog poznatog i priznatog pjesnika dočarana nam je kroz njegova djela i razgovor s nećakom Ivanom. 

Urednik Izbora djela Dubravka Ivančana je približio pjesme i sadržaj zbirke uz Ivanovo čitanje nekih haiku stihova, a nakon toga smo imali priliku čuti i Ivanove autorske haiku stihove te kratki osvrt urednika Tomislava Maretića. Ladarice su nas odvele u pitomu Podravinu kao i slikar Ivan Andrašić sa svojim magličastim pejzažima u tehnici ulja na staklu i akvarelima. Podravina je također bila važna Dubravku te smo tako zaokružili cijelo predstavljanje riječima, sjećanjima i slikama.

Odabrali smo vam dvije pjesme o Zagorju da osjetite tu čistoću i ljepotu u stihu našeg Dubravka.

Pogled na Zagorje

Brdo za brdom… na svakom

Kuće sa crkvom. Zagorje moje!

Koliko sela… svjetova!

Na brdu

Na brdu nakon strmog uspona!

Tišina, samoća, visina!

Kao d koračam nebom!