Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON - PET: 8-19 h
SUB: 8-13 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 5 

Misija i djelatnost Gradske knjižnice Krapina

Gradska knjižnica Krapina kao knjižnična kulturna ustanova svojom misijom smatra sudjelovanje u općem kulturnom i obrazovnom razvoju Grada Krapine te ostalih mjesta i općina Krapinsko-zagorske županije.

Budući je svojom namjenom i sadržajem knjižničnog fonda Gradska Knjižnica Krapina narodna Knjižnica ona svoju misiju ostvaruje:

 • izgradnjom knjižničnog fonda u skladu sa potrebama što šire populacije, prvenstveno za općeobrazovne potrebe, kao i potrebe za razonodu čitatelja.

 • davanjem korisnicima na javnu uporabu cjelokupnog fonda obrađenih knjiga, periodike i ostale knjižnične građe, a zaštićene građe pod posebnim uvjetima čuvanja i održavanja.

 • izradnjom osnovnih i pomoćnih kataloga prema suvremenim principima i pravilima za katalogizaciju, klasifikaciju, predmetnu i drugu sadržajnu obrad u skladu sa stručnim zadacima i potrebama korisnika za što boljim uvidom u knjižni i neknjižni fond

 • razvojem službe informacija i konzultacija, informiranjem korisnika i šire javnosti o opsegu i sadržaju svojih bibliotečnih fondova na različite načine: usmenom informacijom, izradom biltena, posebnih bibliografskih i tematskih popisa, izdavanjem kataloga, informiranjem putem javnih medija i dr.

 • širenjem interesa za knjigu i čitanje putem animacijskih priredaba i akcija: prigodnim i tematskim izložbama knjiga i druge građe, tribinama, predavanjima, susretima sa književnicima, umjetnicima i znanstvenicima, predstavljanjem novoizašlih knjiga, organiziranjem koncerata i likovnih izložbi, u suradnji s nakladnicima prigodnom prodajom knjiga i publikacija, organiziranjem pričaonica, igraonica i radionica za najmlađe korisnike i dr.

 • razvojem vlastite izdavačke djelatnosti, izdavanjem periodičnih i drugih publikacija iz područja bibliotekarstva, zavičajne povijesti i književnosti.

 • zaštitom sveukupnog knjižnog fonda, unapređenjem knjižničarstva u Gradu Krapini i Krapinsko-zagorskoj županiji

 • razvijanjem čitateljskih navika djece i mladeži, te suradnjom na tome sa predškolskim ustanovama i školama kao sastavnicama odgojno-obrazovnog sustava Grada Krapine I Krapinsko-zagorske županije

 • uključivanjem u knjižnični info sustav Hrvatske putem svojih fondova, informacija i usluga

 

MOTO GRADSKE KNJIŽNICE KRAPINA:

MI POŠTUJEMO VAŠU RADOZNALOST!

 

header2

 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina