Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
Tel. 049 370 132
Fax. 049 301 794
RADNO VRIJEME:

PON - PET: 8-19 h
SUB: 8-13 h

Pretražite gkkr.hr

 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina
 • Gradska knjižnica Krapina

Linkovi

Digitalizirani Krapinski vjesnik

Novo u galeriji

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 7 

Pravila posudbe

 • Knjižnični fond se čuva u slobodnom pristupu, u studijskoj čitaonici, zatvorenom spremištu i zavičajnoj zbirci.

 • Korisnicima je dozvoljen pristup knjižničnoj građi u slobodnom pristupu.

 • Korisnicima je dozvoljen pristup knjižničnoj građi u zatvorenom spremištu i zavičajnoj zbirci uz prethodnu dozvolu ravnatelja GKK i nadzor ovlaštenog djelatnika GKK

 • Izvan prostorija GKK može se posuđivati sva knjižnična građa u slobodnom pristupu.

 • Knjižničnu građu u studijskom odjelu dozvoljeno je posuđivati izvan prostora GKK uz obavezu potpisivanja reversa i plaćanje prema cjeniku GKK, ukoliko za istu ne postoji iskazan interes korisnika za korištenjem u studijskoj čitaonici

 • Izvan prostorija GKK ne posuđuje se referentna literatura, časopisi, raritetna i zaštićena knjižnična građa, građa iz zavičajne zbirke i ona koja se nalazi u izložbenom prostoru GKK te građa iz međuknjižnične posudbe.

 • Sva knjižnična građa izuzeta iz posudbe može se koristiti samo u korisničkim prostorijama.

 • GKK ima pravo ograničiti ili isključiti iz posudbe svu građu koja nije gore navedena uz prethodno odobrenje ravnatelja GKK.

 • O korištenju studijske čitaonice vodi se evidencija.

 • Za korištenje čitaonice član se obraća dežurnom knjižničaru.

 • Članu nije dopušteno da sam poseže za priručnom literaturom ili za knjigama iz zaštićenog fonda.

 • U studijskoj čitaonici dopušteno je koristiti samo knjige iz zaštićenih fondova ili iz priručne zbirke.

 • Nakon rada u studijskoj čitaonici član je dužan javiti se dežurnom knjižničaru.

 • Ako se član tri dana uzastopno ne služi građom iz zaštićenog fonda, građa se vraća na policu ili se daje na korištenje drugom članu.

Posudba knjižnične građe u GKK

 • Posuđuje se sva knjižnična građa koja nije izuzeta iz posudbe prema odredbama ovog Pravilnika

 • Posuđene knjige koriste se za vlastite potrebe i ne posuđuju se drugim osobama.

 • Član može odjednom posuditi najviše tri (3) knjige na rok od 30 dana, starije brojeve časopisa na rok od 7 dana, CD-ROM i DVD na rok od 3 dana

 • Rok posudbe može se produžiti iznimno zbog bolesti, odsutnosti korisnika i sl.

 • Za svu posuđenu knjižničnu građu može se zatražiti povrat prije isteka roka posudbe u svrhu revizije fonda.

 • Za knjige vraćene izvan posudbenog roka, plaća se zakasnina.

 • Član je dužan čuvati knjige od svakog oštećenja, a za oštećenu ili izgubljenu knjigu plaća odgovarajuću protuvrijednost.

 • Oštećena ili izgubljena knjiga može se nadomjestiti istovjetnom, a u dogovoru s ovlaštenom osobom GKK i nekom drugom knjigom.

 • Izgubi li knjigu za koju je potpisao revers, član je dužan platiti iznos upisan u revers.

 • Nije dopušteno savijanje listova (knjige), pravljenje "magarećih ušiju", ni bilo kakvo šaranje, crtanje ili pisanje po knjigama.

Međuknjižnična posudba

 • GKK vrši uslugu nabavljanja knjižnične građe iz drugih knjižnica RH te posudbu knjižnične građe iz vlastitih zbirki korisnicima iz drugih knjižnica u RH.

 • Međuknjižničnom posudbom naručuju se knjige, fotokopije članaka te, po potrebi, ostala knjižnična građa.

 • Korisnici ispunjavaju pisani zahtjev za međuknjižničnu posudbu.

 • Rok čuvanja posuđene publikacije je 21 dan.

 • Troškove međuknjižnične posudbe snosi korisnik prema cjeniku Hrvatske pošte i GKK.

Rezervacija knjižne građe u GKK

 • Korisnik može rezervirati pojedine primjerke knjižne građe osobno ili telefonskim putem.

 • Korisnik može rezervirati svaku knjigu iz posudbenog fonda, pri čemu se podaci o rezervaciji upisuju u evidenciju GKK.

 • Korisnika se obavještava o dospjeću rezerviranog primjerka telefonskim ili elektroničkim putem.

 • Rok preuzimanja rezerviranog primjerka su 4 dana nakon pristizanja u GKK, nakon čega se rezervacija automatski prebacuje na sljedećeg korisnika s liste.

 • Rezervacija se naplaćuje prema cjeniku GKK.

 

NAPOMENA: Knjige NE PRODUŽUJEMO! Korisnik može istu jedinicu građe posuditi ponovno na rok od 30 dana, ako nije riječ o lektirnom naslovu, te uz uvjet da ista nije na rezervaciji.

 
Copyright © Gradska knjižnica Krapina