Matična služba

Saznajte više o matičnoj službi

Matična služba

Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice

Gradska knjižnica Krapina je od 2007. godine županijska matična narodna knjižnica koja obavlja matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u Krapinsko-zagorskoj županiji s osnovnim zadatkom praćenja, unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.

Temeljni poslovi:

– nadzire stručni rad narodnih i školskih knjižnica na području županije izravnim uvidom u njihov rad i na temelju izvješća što ih knjižnice dostavljaju na njezin zahtjev;
– prati rad narodnih i školskih knjižnica u županiji, proučava njihovo stanje i potrebe, njihov ustroj, poslovanje i načine rada te o tome redovito izvješćuje osnivače, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo prosvjete i športa;
– savjetuje knjižnice i predlaže rješenja o stručnom radu, stručnom uređenju i jedinstvenom poslovanju radi dostizanja propisanih standarda;
– potiče knjižnice na sustavnu izgradnju ukupnih zbirki, posebice zbirki na
drugim medijima;
– koordinira rad knjižnica na području svoje matičnosti te potiče suradnju među knjižnicama radi racionalnijeg djelovanja knjižničnog sustava i korištenja zajedničkih informacijskih izvora;
– savjetodavno pomaže knjižnicama i osnivačima knjižnica u rješavanju
prostornih problema, ustroju novih odjela i službi uvažavajući propisane standarde;
– potiče stručno usavršavanje knjižničnog osoblja na području svoje matičnosti;
– potiče i sudjeluje u zaštiti knjižne građe koja ima svojstvo kulturnog dobra ili raritetnog primjerka, a nalazi se u narodnim i školskim knjižnicama županije;
– obavlja druge temeljne poslove matične djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama.

Razvojni poslovi:

-izrađuje dugoročne razvojne planove pojedinih knjižnica i sustava knjižnica na osnovi njihovih stvarnih potreba u skladu sa propisanim standardima, skrbi o ravnomjernom razvoju knjižnične djelatnosti u županiji te sa svime upoznaje nadležna nadređena upravna i stručna tijela;
– skrbi o izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije, najprimjerenijim organizacijskim oblicima mreže, posebice o osnivanju novih knjižnica;
– surađuje u projektiranju i opremi prostora narodnih i školskih knjižnica, posebice pri izgradnji novih knjižnica, škola i sl.;
– pomaže knjižnicama pri uvođenju novih načina rada, novih oblika poslovanja, novih tehnologija, upućuje djelatnike u nove i složenije poslove;
– predlaže program informatizacije pojedinih knjižnica, njihovo povezivanje s matičnom i ostalim knjižnicama u knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske u suradnji s drugim specijaliziranim ustanovama i službama;
– samostalno ili u suradnji s drugima organizira savjetovanja, seminare i druge
oblike stručnog usavršavanja i trajnog obrazovanja knjižničnog osoblja;
– surađuje u stručnim projektima koje na razini države pokreće Nacionalna i
sveučilišna knjižnica;
– obavlja i druge razvojne poslove matične djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama.

Županijska matična narodna knjižnica organizira i obavlja poslove matične djelatnosti
surađujući pri tome s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama, kao i drugim knjižnicama i ustanovama koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, dokumentacije i informacijskih službi u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za rad Matične službe osiguravaju se u državnom proračunu a realiziraju putem Ministarstva kulture i medija RH.

Radno vrijeme

Pon i Sri: 08:00 - 16:00
Uto, Čet i Pet: 12:00 - 20:00
Subotom: 08:00 - 13:00

Adresa

Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13,
49 000 Krapina

Kontakt

Tel: 049/370-132

Događanja i aktivnosti

Propisi

Zakoni Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104/00) Zakon o ustanovama (NN 76/93,

Pročitajte više »

Program rada i izvješća

PLAN RADA MATIČNE SLUŽBE GRADSKE KNJIŽNICE KRAPINA ZA 2013. GODINU     Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj definirani su temeljni i razvojni

Pročitajte više »

Zadaća i djelatnost

Sukladno članku 31. Zakona o knjižnicama (NN 105/97.) Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj ( NN 43/01) definirana je osnovna zadaća matične djelatnosti

Pročitajte više »