O nama

Saznajte sve o nama te o povijesti naše knjižnice.

O nama

Gradska knjižnica Krapina

Po završetku 2. svjetskog rata osniva se Kotarska knjižnica koja osnivanjem Narodnog sveučilišta 1962. godine prelazi u sastav Pučkog otvorenog učilišta u Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda. 

Tijekom 2003. godine završava se rekonstrukcija i adaptacija prostora današnje knjižnice. Svečano otvorenje novouređenog prostora izvršeno je početkom Mjeseca hrvatske knjige 2003. godine.

Početkom 2006. godine knjižnica se odvaja od Pučkog otvorenog učilišta u samostalnu ustanovu koja nosi naziv Gradska knjižnica Krapina. Danas su u knjižnici na 800 m2 u 4 etaže smješteni: Odjel za odrasle korisnike, Odjel za djecu, Studijski odjel, Zavičajna zbirka, spremište te uredski prostori za djelatnike.

Osim posudbe knjižne i neknjižne građe knjižnica omogućava u svojim prostorima uvjete za rad i stručno usavršavanje svim građanima Krapine, napose đacima i studentima, vrši uslugu međuknjižnične posudbe, tematska i bibliografska pretraživanja vlastitih i zbirki drugih knjižnica, usluge kopiranja, skeniranja i ispisa dokumenata. 

0 +
Uspješnih projekata
0 +
Zadovoljnih članova
0 +
jedinica knjižnične građe
0
Djelatnika

Misija naše knjižnice

Misija i djelatnost Gradske knjižnice Krapina

  • izgradnjom knjižničnog fonda u skladu sa potrebama što šire populacije, prvenstveno za općeobrazovne potrebe, kao i potrebe za razonodu čitatelja.

  • davanjem korisnicima na javnu uporabu cjelokupnog fonda obrađenih knjiga, periodike i ostale knjižnične građe, a zaštićene građe pod posebnim uvjetima čuvanja i održavanja.

  • izradnjom osnovnih i pomoćnih kataloga prema suvremenim principima i pravilima za katalogizaciju, klasifikaciju, predmetnu i drugu sadržajnu obrad u skladu sa stručnim zadacima i potrebama korisnika za što boljim uvidom u knjižni i neknjižni fond

  • razvojem službe informacija i konzultacija, informiranjem korisnika i šire javnosti o opsegu i sadržaju svojih bibliotečnih fondova na različite načine: usmenom informacijom, izradom biltena, posebnih bibliografskih i tematskih popisa, izdavanjem kataloga, informiranjem putem javnih medija i dr.

Gradska knjižnica Krapina kao knjižnična kulturna ustanova svojom misijom smatra sudjelovanje u općem kulturnom i obrazovnom razvoju Grada Krapine te ostalih mjesta i općina Krapinsko-zagorske županije.

Budući da je svojom namjenom i sadržajem knjižničnog fonda Gradska Knjižnica Krapina narodna Knjižnica ona svoju misiju ostvaruje:

  • širenjem interesa za knjigu i čitanje putem animacijskih priredaba i akcija: prigodnim i tematskim izložbama knjiga i druge građe, tribinama, predavanjima, susretima sa književnicima, umjetnicima i znanstvenicima, predstavljanjem novoizašlih knjiga, organiziranjem koncerata i likovnih izložbi, u suradnji s nakladnicima prigodnom prodajom knjiga i publikacija, organiziranjem pričaonica, igraonica i radionica za najmlađe korisnike i dr.
  • razvojem vlastite izdavačke djelatnosti, izdavanjem periodičnih i drugih publikacija iz područja bibliotekarstva, zavičajne povijesti i književnosti.

  • zaštitom sveukupnog knjižnog fonda, unapređenjem knjižničarstva u Gradu Krapini i Krapinsko-zagorskoj županiji

  • razvijanjem čitateljskih navika djece i mladeži, te suradnjom na tome sa predškolskim ustanovama i školama kao sastavnicama odgojno-obrazovnog sustava Grada Krapine I Krapinsko-zagorske županije

  • uključivanjem u knjižnični info sustav Hrvatske putem svojih fondova, informacija i usluga

Skip to content